HỘI THẢO – HỘI GIẢNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BỘ MÔN TIN HỌC CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018 – ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾU PHỤNG A

Thầy trò trường Tiểu học Hiếu Phụng A thăm KHU DI TÍCH CỤ PHÓ BẢNG NGUYỄN SINH SẮC và KHU DI TÍCH XẺO QUÍT – Ngày 25/3/2018

Trao giấy khen cho Hs đạt giải qua các hội thi cấp huyện qua buổi sinh hoạt dưới cờ

Hội thi phụ trách Sao giỏi

  • Không có bài viết nào.

  • Không có bài viết nào.

School-Baner - Copy

  • Không có bài viết nào.

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthhieuphunga 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthhieuphunga 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay